سحر و جادو پشه کاسه سحن نبیلی

  • هوم
  • /
  • سحر و جادو پشه کاسه سحن نبیلی

سحر و جادو پشه کاسه سحن نبیلی

The hero philosopher | مهر ۱۳۹۴- سحر و جادو پشه کاسه سحن نبیلی ,از پشه گوشت کبابی خواستن: خواهش یا انتظاری نابه جا و نشدنی داشتن ... آش همان آش و کاسه همان کاسه: چیزی تغییر نکرده آشی بودن زندگی: نامساعد بودن حال و احوال آشیخ روباه: آب زیرکاه، مکارسرّعشق(زیبایی .:. دانایی .:. نیکویی) | اسفند ۱۳۸۵این مستشرق و شاعر تا آخر عمرش دلبسته ی شعر حافظ باقی ماند و "گلستان شرق" در لطافت و زیبایی كلام با غزلیات اصلی حافظ پهلو می زند، رویكرت توانست راز فریبندگی و سحر بی پایان كلام این شاعر پارسی گوی ...كشكول دانش آموزي

(علم و دانش فاطمه) عمار مي گويد: روزي علي بن ابي طالب (ع) وارد منزل شد، فاطمه (ع)فرمود: ياعلي!بيا نزديك تا از حوادث گذشته و آينده برايت سخن بگويم، امير المومنين (ع) كه از سخن فاطمه در شگفتي بود خدمت پيامبر شرفياب شد و سلام كرد ...

Contact Supplier

مسيحيت Christianity | آذر ۱۳۹۰

پس الان برو و عماليق را شكست داده، جميع مايملك ايشان را بالكل نابود ساز، و بر ايشان شفقت مفرما بلكه مرد و زن و طفل و شيرخواره و گاو و گوسفند و شتر و الاغ را بكش»یا در تثنیه20: 17-16 دستور میدهد که «اما از شهرهاي اين امت هايي ...

Contact Supplier

دکتر داوود طيب زاده(طيب) رکوردشکن شعر | آبان ۱۳۹۴

پشه چو روزی برد از کف افعی و مار شهد برآورد نحل،زهر برآورد دهر شهد چو داروی جان،زهر برآرد دمار ... مبادا روز و شب آری کسی را کاسه گردانی شکستی قیمت خود را به پیش پست و دون پرور بدین فضل و ...

Contact Supplier

نقشه سایت - نـــگـــــــین عــــــــــرش

بهلول و خرقه و نان و جو و سرکه بهلول و سوداگر بهلول و طبیب دربار هارون بهلول و طهام خلیفه بهلول و غلامی که از تطلاطم دریا می ترسید بهلول و قبرستان بود یک طلبه پشت سر یکی از مراجع غیبت کرده است. ..

Contact Supplier

سرّعشق(زیبایی .:. دانایی .:. نیکویی) | اسفند ۱۳۸۵

این مستشرق و شاعر تا آخر عمرش دلبسته ی شعر حافظ باقی ماند و "گلستان شرق" در لطافت و زیبایی كلام با غزلیات اصلی حافظ پهلو می زند، رویكرت توانست راز فریبندگی و سحر بی پایان كلام این شاعر پارسی گوی ...

Contact Supplier